Herroepingsrecht formulier


Herroepingsrecht:

Uitluitend van toepassing bij aangekochte artikelen aangekocht via de webshop.

 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
 • Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
 • Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 • Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 • Producten uit een bundel-aanbieding, waarbij korting of een gratis product wordt aangeboden wanneer men één of meerdere producten koopt, kunnen alleen tezamen met de gebundelde producten worden geretourneerd.
 • Mocht u een product retourneren uit een bundel-aanbieding, zonder de gebundelde producten mee te sturen, dan behoudt Satview zich het recht voor om een factuur te sturen voor de niet geretourneerde producten.
 • De kosten van het retourneren zijn voor de consument.

 • Uitsluiting van het recht op herroeping
 • U kunt een product niet retourneren en geen terugbetaling vorderen als het betreffende product:
 • Smartcard's die Satview u ongebruikt heeft geleverd.
 • Satfinders en meetapparatuur.
 • U kunt geen terugbetaling voor een dienst ontvangen als u de dienst al bent gaan gebruiken.
 • Beschadigd is geraakt door toedoen van de aankoper.
 • Niet rechtstreeks bij Satview is aangekocht.

Gevolgen van herroeping:

 • In geval van een effectieve annulering moeten de wederzijdse ontvangen prestaties teruggestuurd worden. Indien u niet in staat bent om de ontvangen prestatie terug te sturen, of indien u deze enkel in een beschadigde staat of slechts gedeeltelijk kunt terugsturen, bent u verplicht om een compensatie te betalen.
 • In geval van beschadiging moet u enkel een compensatie betalen als de beschadiging het gevolg is van een behandeling van het materiaal, de eigenschappen en de functionering buiten beschouwing gelaten.
 • De term 'onderzoek van de eigenschappen en de functionering buiten beschouwing gelaten' betekent het testen en de evaluatie van het artikel in kwestie, zoals dit mogelijk is in de winkel.

De verplichte terugbetaling moet gebeuren binnen de 30 dagen. De tijdslimiet begint voor u vanaf het moment dat u de annulering of de goederen verstuurt, voor ons vanaf het ogenblik van ontvangst.Gebruik maken van uw herroepingsrecht:

 • Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht en het door u bestelde product(en) naar Satview retour wilt sturen, vragen wij u om onderstaand formulier in te vullen. Na ontvangst van dit formulier zullen wij u de nodige informatie sturen waarna u het pakketje feitelijk naar ons kunt opsturen.
 • Om een snelle en correcte verwerking van retouren te kunnen garanderen vragen wij u om alle punten duidelijk en volledig in te vullen.