Prijzen installeren

De prijzen voor het plaatsen en installeren van schotels zijn:
Voorrij kosten per km
€ 1,50 incl btw
Arbeidsloon eerste uur (vaste prijs)
€ 60.00 incl btw
Arbeidsloon per kwartier na het eerste uur
€ 15.00 incl btw

Geachte klant,

Ten aanzien van een satelliet installatie bieden wij u de volgende mogelijkheden:

  • U heeft advies nodig over de haalbaarheid van een eventuele plaatsing.

Indien u twijfelt óf een satelliet installatie in uw situatie tot de mogelijkheden behoort,kunt u de situatie ter plaatse door ons laten opnemen.
Wij zullen op afspraak bij u langskomen en u adviseren over de mogelijkheden en onmogelijkheden wat betreft de locatie van de schotel antenne en de te plaatsen apparatuur zoals muurbeugels etc.
De kosten voor dit onderzoek bedraagt € 25.00 inc btw plus voorrij kosten.
U dient contant te betalen na geleverde diensten tenzij er anders is afgesproken.  • U heeft een schotel door uzelf geplaatst.

De schotel en lnb moeten op een veilige manier benaderbaar zijn.
De maximale werkhoogte bedraagt niet meer dan 3 meter.
U diend ervoor zorg te dragen dat installatie van alle kanten goed benaderbaar is.
Mocht er geen ontvangst mogelijk zijn (denk daarbij aan bomen e.d) óf is de installatie cq schotel defect danwel niet benaderbaar en moet dientengevolge de arbeid worden gestaakt,
dan brengen wij u wél de voorrijkosten in rekening.
Wij zullen met u overleggen of u wenst dat wij de schotel/installatie opnieuw afstellen nadat u van ons heeft gehoord waar de schotel/installatie door u geplaatst dient te worden.
Aan een eventueel vervolg bezoek zijn wederom kosten verbonden.
U betaald voor de verrichte werkzaamheden door ons uitgevoerd indien wij constateren dat enig onderdeel van uw installatie niet in orde is (denk daarbij aan kromme schotel).
Indien op later op een ander tijdstip blijkt dat de installatie niet meer in orde is(door bv het verdraaien van de schotel of defect aan apparatuur) dan beschouwen wij dit als een nieuwe opdracht.
U dient contant te betalen na geleverde diensten tenzij er anders is afgesproken.  • Het door ons installeren van de installatie.

Satelliet ontvangst dient mogelijk te zijn (vrij zicht op betreffende satelliet).
Maximale werkhoogte 3 meter.
Er dient spake te zijn van een veilige werksituatie.
De artikelen dienen bij ons gekocht te zijn.
Indien op later of een ander tijdstip blijkt dat de installatie niet meer in orde is(door bv het verdraaien van de schotel of defect aan apparatuur) dan beschouwen wij dit als een nieuwe opdracht.
U dient contant te betalen na geleverde diensten tenzij er anders is afgesproken.  • Installeren schotel op camper of caravan:

Montage op aanvraag      info@satview.be
Vermeld uw camper type bij notitie's.
Prijs varieerd tussen de € 200 en de € 450 afhankelijk van type camper en de gewenste montage.