RMA formulierVOORWAARDEN VOOR TERUGNAME:

 • Voor terugbetaling: binnen 14 dagen na ontvangst van het product moet de aankoop schriftelijk worden geannuleerd en het product goed verpakt in zijn originele verpakking worden teruggestuurd, samen met een kopie van de factuur (zie herroepingsrecht formulier).
 • Voor herstel tijdens de garantie periode: als een product binnen 24 maanden na levering een defect vertoont, moet het defect worden gemeld en het product naar ons worden teruggestuurd met een kopie van de factuur.
 • In beide gevallen moet het online RMA-formulier worden ingevuld en ingestuurd om een terugname van een product te kunnen verwerken.

GEEN GARANTIE:

 • bij defecten die het gevolg zijn van een verkeerd of ongepast gebruik, bijvoorbeeld door het niet volgen van de gebruiksaanwijzing;
 • bij defecten die veroorzaakt werden door opzettelijke beschadiging of ernstige nalatigheid;
 • bij defecten of beschadigingen die zich blijven of beginnen voordoen na een herstelling die niet door Satview gebeurde;
 • voor schade veroorzaakt door ongevallen of natuurrampen zoals overstromingen, blikseminslagen, of brand, stroompanne, slechte ventilatie of gelijk welke andere oorzaak die buiten de verantwoordelijkheid van Satview valt.


VOOR HET HESTELLEN VAN EEN PRODUCT TIJDENS DE GARANTIE PERIODE:

 • Wordt per e-mail een RMA-referentienummer gestuurd. Het RMA-referentienummer dient om het verloop van de herstelling van het product te volgen.
 • Het product moet naar behoren worden beschermd tegen mogelijke schade tijdens het transport.
 • Voor herstel tijdens de garantie periode moet het product worden teruggestuurd samen met een kopie van de factuur.

Satview
Meidoornlaan 34
Vosselaar 2350
België

 • De verzendkosten voor het terugsturen van een product naar Satview zijn voor rekening van de klant. Satview neemt de verzendkosten van vervangproducten op zich.

Niet bij Satview aangekochte artikelen:

 • Niet aangekochte producten kunnen wij tegen vergoeding ter reparatie aanbieden bij de importeur.
 • Tv Vlaanderen producten die niet bij Satview zijn aangekocht maar wel in garantie vallen kunnen wij behandelen tegen vergoeding.
 • Tv Vlaanderen producten die niet bij Satview zijn aangekocht en niet in de garantie vallen worden door ons niet behandeld.